top of page

De hand is ons belangrijkste werktuig. Dit ingenieuze en minutieuze samenspel van weefsels en structuren voert een grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uit. De hand bedient met veel kracht werktuigen en machines, maar bespeelt ook met grote snelheid, precisie en passie een instrument. De hand is echter ook een kwetsbaar orgaan. Iedereen ondergaat in het leven gemiddeld tweemaal een handtrauma. Het hanteren van de juiste principes bij het revalideren is zeer belangrijk en moet leiden tot een optimale  behandeling, zodat fouten die tot veel leed kunnen leiden, worden voorkomen.

Onze handtherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van zowel conservatieve als postoperatieve klachten van de hand, elleboog en schouder.

Ze zijn lid van de Belgian Handtherapist (BHT), een vereniging die kinesisten in België samenbrengt die gespecialiseerd zijn in dit domein

handrevalidatie

03_26 Architime Leuven41983.jpg
bottom of page